Kortrijk Art

Over

Over (NL)

Kort­rijk Art ver­te­gen­woor­digt meer dan 20 orga­ni­sa­ties, pri­vé en publiek, die beel­den­de kunst pro­gram­me­ren en tonen in Kort­rijk. Op deze web­si­te agen­de­ren we het hele jaar door alle lopen­de ten­toon­stel­lin­gen en kunst­ma­ni­fes­ta­ties in de stad. Hier vind je alle infor­ma­tie over wat er op de dag van jouw bezoek in Kort­rijk aan beel­den­de kunst te zien en te bele­ven is. Con­tac­teer ons via info@​kortrijkart.​be

Kort­rijk Art orga­ni­seert van 26 tot 27 Okto­ber 2024 het aller­eer­ste Kort­rijk Art Week­end. Alle deel­ne­men­de orga­ni­sa­ties delen dezelf­de openingsuren:

  • Zater­dag 26 Okto­ber 2024 van 10:00 tot 18:00
  • Zon­dag 27 Okto­ber 2024 van 10:00 tot 18:00

About (EN)

Kort­rijk Art repre­sents more than 20 orga­ni­za­ti­ons, pri­va­te and public, that pro­gram and show visu­al arts in Kort­rijk. On this web­si­te we sche­du­le all cur­rent exhi­bi­ti­ons and art events in the city throug­hout the year. Here you will find all infor­ma­ti­on about what can be seen and expe­rien­ced in visu­al art in Kort­rijk on the day of your visit. Con­tact us at info@​kortrijkart.​be

Kort­rijk Art is orga­ni­zing the very first Kort­rijk Art Week­end from 26 to 27 Octo­ber 2024. All par­ti­ci­pa­ting orga­ni­za­ti­ons sha­re the same ope­ning hours:

  • Satur­day, Octo­ber 26, 2024 from 10 a.m. to 6 p.m
  • Sun­day, Octo­ber 27, 2024 from 10 a.m. to 6 p.m

Partners

4N20, Abby, Aca­de­mie Kort­rijk, Adri­en­ne D, Art Church Rochus, Arts and Design Pro­duc­ti­ons, Ate­lier Ver­be­ke, Avee Gal­lery, Be-Part, Bolwerk/​BAF!, Buda Gal­lery, Deja­ge­re Aerts Col­lec­ti­ons, Design­re­gio Kort­rijk, Elders Col­lec­tief, Kunst in Huis, Kunst in Publie­ke Ruim­te, Kun­sten­huis Harel­be­ke, Kunst­werkst­e­de, Kun­sten­cen­trum BUDA, Lie­baert Pro­jects, Mast Gal­lery, Pand 00X, rhizome_​, Salon Radi­cal, Tex­tu­re, The Wrong Hou­se, Wit.h en met dank aan Stad Kort­rijk & GMG Lucas.

Met dank aan