Kortrijk Art

24
Mast Art Gallery

20220402 DSC 0829
Adres: Minister Liebaertlaan 18, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Mast Art Gal­lery is een heden­daag­se gale­rij in Kort­rijk, gesticht in 2021. Her­ken­baar door zijn unie­ke en his­to­ri­sche gevel met een ico­ni­sche mast voor­aan aan de straat­kant. De gale­rij wordt gecu­reerd door archi­tect en foto­graaf Sis Pil­len. Mast Art Gal­lery wil niet enkel geves­tig­de kun­ste­naars maar ook jon­ge talen­ten in het begin van hun car­ri­è­re een ruim­te toe­ken­nen. Mast heeft geen vas­te ope­nings­uren maar is gebon­den aan ten­toon­stel­lin­gen door­heen het jaar. Hou dus zeker deze en onze web­si­te in de gaten voor opko­men­de tentoonstellingen.

About the location (EN)

Mast Art Gal­lery is a con­tem­po­ra­ry gal­lery in Kort­rijk, foun­ded in 2021. Recog­ni­za­ble by its uni­que and his­to­ric faca­de with an ico­nic mast at the front facing the street. The gal­lery is cura­ted by archi­tect and pho­to­grap­her Sis Pil­len. Mast Art Gal­lery wants to allo­ca­te spa­ce not only to esta­blis­hed artists, but also to young talents at the start of their careers. Mast has no fixed ope­ning hours, but is tied to exhi­bi­ti­ons throug­hout the year. So be sure to keep an eye on this and our web­si­te for upco­ming exhibitions.