Kortrijk Art

27
Salon Radi­cal

achterhuis salon radical
Adres: Koning Leopold I-straat 12, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Salon Radi­cal is een kun­sten­huis voor mees­ters in de kun­sten, jong en oud. Zoekt expe­ri­ment en tra­di­ties samen te bren­gen is trans­cul­tu­reel en koes­tert onderzoek.

About the location (EN)

Salon Radi­cal is an arts cen­ter for mas­ters of the arts, young and old. See­ks to bring together expe­ri­ment and tra­di­ti­ons, is trans­cul­tu­ral and che­ris­hes research.