Kortrijk Art

26
rhizome_​

Screenshot 2023 08 24 at 16 14 49
Adres: Koning Albertstraat 2, 8500 Kortrijk
Openinguren: op afspraak - by appointment

Over de locatie (NL)

rhizome_​is een niet com­mer­ci­eel ten­toon­stel­lings­plat­form voor heden­daag­se kunst in Kort­rijk dat zijn wor­tels heeft in het prin­ci­pe van ver­bin­dend den­ken. Dit resul­teert in samen­wer­kin­gen met kun­ste­naars, cura­to­ren en orga­ni­sa­ties die actief zijn in het kunstlandschap.

About the location (EN)

rhizome_​is a non-com­mer­ci­al exhi­bi­ti­on plat­form for con­tem­po­ra­ry art in Kort­rijk that has its roots in the prin­ci­ple of con­nec­ting thin­king. This results in col­la­bo­ra­ti­ons with artists, cura­tors and orga­ni­za­ti­ons acti­ve in the art landscape.