Kortrijk Art

18
K‑totem

54799637 10155846072556734 5628527978251026432 n
Adres: Tolstraat , 8500 Kortrijk
Openinguren: Altijd te bezichtigen

Over de locatie (NL)

De K‑TOTEM is dé regi­o­na­le eta­la­ge voor gra­fisch talent uit de regio. Het 3,5 meter hoge beeld­houw­werk van Design­re­gio Kort­rijk – ont­wik­keld bin­nen het pro­ject Kort­rijk Cre­ëert – op het sta­ti­on van Kort­rijk krijgt elke drie maan­den een make-over door een regi­o­na­le gra­fisch ont­wer­per of illustrator.

About the location (EN)

The K‑TOTEM is the regi­o­nal show­ca­se for grap­hic talent from the regi­on. The 3.5m high sculp­tu­re by Design­re­gio Kort­rijk — devel­o­ped within the pro­ject Kort­rijk Cre­ëert — at Kort­rijk rail­way sta­ti­on is given a make­over by a regi­o­nal grap­hic desig­ner or illu­stra­tor eve­ry three months.