Kortrijk Art

16
Elders Col­lec­tief

Phenomena Instagram profile pict
Adres: Boerderijstraat 69A, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per event of tentoonstelling

Over de locatie (NL)

ELDERS is een noma­disch col­lec­tief voor de pre­sen­ta­tie van heden­daag­se artis­tie­ke prak­tij­ken in Kort­rijk en regio. ELDERS orga­ni­seert ten­toon­stel­lin­gen in de Kort­rijk­se bin­nen­stad. Door het noma­di­sche aspect ver­hui­zen de pro­jec­ten tel­kens naar aan­ge­pas­te loca­ties. ELDERS wil niet enkel geves­tig­de kun­ste­naars maar ook jon­ge talen­ten in het begin van hun car­ri­è­re een plat­form geven. ELDERS werd opge­richt in 2021. De hui­di­ge leden zijn Pet­rus Pak­lons, Hélè­ne Depondt, Koen Tite­ca, Sis­ka Bul­kens, Joa­chim Cou­c­ke en Die­ter Van Cane­ghem. ELDERS heeft geen vas­te ope­nings­uren maar is gebon­den aan ten­toon­stel­lin­gen door­heen het jaar. Hou dus zeker deze en onze web­si­te in de gaten voor opko­men­de tentoonstellingen.

About the location (EN)

ELDERS is a noma­dic col­lec­ti­ve for the pre­sen­ta­ti­on of con­tem­po­ra­ry artis­tic prac­ti­ces in Kort­rijk and the regi­on. ELDERS orga­ni­zes exhi­bi­ti­ons in Kort­rijk’s city cen­tre. Due to the noma­dic aspect, the pro­jects always move to adap­ted loca­ti­ons. ELDERS wants to give a plat­form not only to esta­blis­hed artists, but also to young talents at the start of their careers. ELDERS was foun­ded in 2021. The cur­rent mem­bers are Pet­rus Pak­lons, Hélè­ne Depondt, Koen Tite­ca, Sis­ka Bul­kens, Joa­chim Cou­c­ke and Die­ter Van Cane­ghem. ELDERS has no fixed ope­ning hours, but is tied to exhi­bi­ti­ons throug­hout the year. So be sure to keep an eye on this and our web­si­te for upco­ming exhibitions.