Kortrijk Art

13
Buda­s­coop

Budascoop 2 c JV
Adres: Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per event
Contact: info@buda.be

Over de locatie (NL)

Kun­sten­cen­trum BUDA is een huis voor film, podi­um­kun­sten en veel meer, een plek waar kun­ste­naars wer­ken en hun werk delen met diver­se publieken.

Kun­sten­cen­trum BUDA is een art­hou­se cine­ma met een dage­lijk­se pro­gram­me­ring van straf­fe films én en runt 2 fes­ti­vals: NEXT in november/​december en ALMOST SUM­MER in juni/​juli. Tege­lijk is BUDA is ook de groot­ste werk­plaats in Vlaan­de­ren voor bin­­nen- en bui­ten­land­se kun­ste­naars. Velen focus­sen daar­bij op mul­ti­dis­ci­pli­nair werk dat meest­al ver­trekt van­uit de podi­um­kun­sten (the­a­ter, dans, per­for­man­ce), maar ook tal van ande­re dis­ci­pli­nes, media en sec­to­ren omarmt.

About the location (EN)

Arts Cen­tre BUDA is a home for film, per­for­ming arts and much more, a pla­ce whe­re artists work and sha­re their work with diver­se audiences.

Arts Cen­tre BUDA is an art­hou­se cine­ma with a dai­ly pro­gram of strong films and runs 2 fes­ti­vals: NEXT in November/​December and ALMOST SUM­MER in June/​July. BUDA is also the lar­gest workspa­ce in Flan­ders for nati­o­nal and inter­na­ti­o­nal artists. Many focus on mul­ti­dis­ci­pli­na­ry work that usu­al­ly starts from the per­for­ming arts (the­a­ter, dan­ce, per­for­man­ce), but also embra­ces many other dis­ci­pli­nes, media and sectors.