Kortrijk Art

7
Avee Gal­lery

Screenshot 2023 08 24 at 16 01 39
Adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 19, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillen per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Avee Gal­lery is een heden­daag­se gale­rij in Kort­rijk, gesticht in 2019. De gal­le­rij bevindt zich tus­sen de gro­te markt van Kort­rijk en de O‑L-Vrou­we­kerk. Avee Gal­lery wil niet enkel geves­tig­de kun­ste­naars maar ook jon­ge talen­ten in het begin van hun car­ri­è­re een ruim­te toe­ken­nen. Avee Gal­lery heeft geen vas­te ope­nings­uren maar is gebon­den aan ten­toon­stel­lin­gen door­heen het jaar. Hou dus zeker deze en onze web­si­te in de gaten voor opko­men­de tentoonstellingen.

About the location (EN)

Avee Gal­lery is a con­tem­po­ra­ry gal­lery in Kort­rijk, foun­ded in 2019. The gal­lery is loca­ted bet­ween Kort­rijk’s main mar­ket and the Church of Our Lady. Avee Gal­lery wants to allo­ca­te spa­ce not only to esta­blis­hed artists, but also to young talents at the start of their careers. Avee Gal­lery has no fixed ope­ning hours, but is tied to exhi­bi­ti­ons throug­hout the year. So be sure to keep an eye on this and our web­si­te for upco­ming exhibitions.