Kortrijk Art

8
Avee Gal­lery

Screenshot 2024 06 20 at 00 56 01
Adres: Onze-Lieve-Vrouwestraat 19, 8500 Kortrijk
Openinguren: Verschillend per tentoonstelling

Over de locatie (NL)

Avee Gal­lery is een heden­daag­se kunstgale­rij, gesticht in 2019 in de O‑L-Vrou­westraat in Kort­rijk. Na vijf jaar wordt Avee noma­disch met regel­ma­ti­ge pro­jec­ten in Kort­rijk naast ten­toon­stel­lin­gen en eve­ne­men­ten in ande­re ste­den in bin­nen- en bui­ten­land. Naast geves­tig­de kun­ste­naars brengt Avee opko­men­de talen­ten. Avee Gal­lery heeft geen vas­te ope­nings­uren maar is gebon­den aan ten­toon­stel­lin­gen door­heen het jaar. Hou dus zeker deze en onze web­si­te in de gaten voor opko­men­de tentoonstellingen.

About the location (EN)

Avee Gal­lery is a con­tem­po­ra­ry art gal­lery, foun­ded in 2019 in Kort­rijk. After five years, Avee beco­mes noma­dic with regu­lar pro­jects in Kort­rijk in addi­ti­on to exhi­bi­ti­ons and events in other cities at home and abroad. Avee Gal­lery wants to allo­ca­te spa­ce not only to esta­blis­hed artists, but also to young talents at the start of their careers. Avee Gal­lery has no fixed ope­ning hours, but is tied to exhi­bi­ti­ons throug­hout the year. So be sure to keep an eye on this and our web­si­te for upco­ming exhibitions.