Kortrijk Art

5
Art and Design Productions

369724631 796450725821361 5326220597774163227 n 1
Adres: Sionstraat 50, 8500 Kortrijk
Openinguren: Momenteel gesloten

Over de locatie (NL)

Al vier decen­nia lang is Bel­gisch kun­ste­naar en ont­wer­per Hans Soe­nen gepas­si­o­neerd door kunst en design. Na zijn vijf­ja­ri­ge oplei­ding aan School of Arts Sint-Lucas in Gent ont­pop­te hij zich snel tot een bege­na­digd teke­naar. Hij besteed­de van­af het begin bij­zon­der veel aan­dacht aan het spel tus­sen licht en scha­duw. Het duur­de niet lang voor­al­eer hij door­brak met zijn teke­nin­gen, litho’s, aqua­rel­len en monu­men­ta­le acrylverfschilderijen.

About the location (EN)

Bel­gi­an artist and desig­ner Hans Soe­nen has been pas­si­o­na­te about art and design for four deca­des. After his five-year edu­ca­ti­on at School of Arts Sint-Lucas in Ghent, he quick­ly devel­o­ped into a gif­ted drafts­man. From the start he paid a lot of atten­ti­on to the play bet­ween light and sha­dow. It did not take long befo­re he made his break­through with his dra­wings, litho­graphs, water­co­lors and monu­men­tal acry­lic paintings.